Kalp Fonksiyonu

Bugün 14 Şubat. MATLAB ile sevgililer gününe özel kap figürü çizebilmek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Sevgililer gününüz kutlu olsun! :) Kalp Fonksiyonu: t = linspace(-pi,pi, 350); X = t .* sin( pi * sin(t)./t); Y = -abs(t) .* cos( pi * sin(t)./t); plot(X,Y); fill(X, Y, 'r'); set(gcf, 'Position', get(0,'Screensize')); title('Sevgililer Gününüz Kutlu olsun!', 'FontSize', 28); […]