Çok kullanılan 50 MATLAB Fonksiyonu

Bu yazımızda MATLAB kullanırken sık sık karşınıza çıkabilecek Çok kullanılan 50 MATLAB fonksiyonuna göz atacağız. Fonksyionların daha detaylı kullanımları için MATLAB Türkiye Kütüphanesi‘nde arama yapabilir, sorularınızı Soru Sor sayfamız üzerinden sorarak MATLAB Türkiye Gönüllüleri’nden yardım alabilirsiniz.

Fonksiyon koduAçıklamaFonksiyon koduAçıklama
sin(x)Sinüs fonksiyonuasin(x)sin^{-1}(x)
cos(x)Kosinüs fonksiyonuacos(x)cos^{-1}(x)
tan(x)Tanjant Fonksiyonuatan(x)-\pi/2\leq tan^{-1}(x)\leq\pi/2
atan2(y,x)-\pi\leq tan^{-1}(y,x)\leq\pitanh(x)(e^{x}-e^{-x})/(e^{x}+e^{-x})
sinh(x)Sinüs hiperbolik
(e^{x}-e^{-x})/2
cosh(x)Kosinüs hiperbolik
(e^{x}+e^{-x})/2
acosh(x)cosh^{-1}(x)asinh(x)sinh^{-1}(x)
atanh(x)tanh^{-1}(x)fprintfEkrana bilgi yazdırma
minMinimum değer ve element numarasımaxMaksimum değer ve element numarası
sumToplamprodÇarpım
normNorm sortKüçükten büyüğe sıralama
clockAnlık saat değerifindElementin numarasını verir
rootsBir polinomun köklerini verir.dateTarihi verir
ticKronometreyi başlatırtocKronometreyi durdurur
breakwhile/for döngülerini sonlandırırendDöngüyü sonlandırır
expÜstel Fonksiyonlog(x)Doğal logaritma
log10(x)10 tabanında algoritmaabs(x)Mutlak değer
angle(x)Kompleks bir sayının radyan cinsinden açısısqrt(x)Karekök
real(x)Reel (Gerçek) kısımimag(x)İmajiner (Sanal) kısım
conj(x)Eşlenikround(x)En yakın değere yuvarlama
floor(x)x değerinden en büyük ya da eşit tamsayıceil(x)x değerinden en küçük ya da eşit tamsayı
sign(x) x'in işareti. +1: Pozitif, 0: Sıfır, -1: Negatifeval(f)Bir ifadeyi çalıştırma
feval(f,a)f Fonksiyonunun a noktasındaki değeripolyvalPolinom bir fonksiyonun değeri
randiRastgele üreteciclcMatlab Komut satırını temizleme
clear allBütün değişkenleri temizlemeclose allBütün açık figürleri kapatma
piPi sayısıi,j\sqrt{-1}

Yazar: Osman Sayginer

Çalışma alanları: Bilgisayar destekli tasarım, sonlu elemanlar analizi, geometri ve topoloji optimizasyonu, ısı transferi, akışkanlar mekaniği. http://sayginer.com

Bir cevap yazın

*