Metin dosyadaki verinin grafiğini çizdirmek

Bu yazıda, bir metin dosyasındaki (.txt uzantılı ) bulunan verileri MATLAB’e aktararak daha sonra da bu verilerin grafiğini çizeceğiz.

Metin Dosyasındaki veriyi MATLAB’e aktarmak

Öncelikle metin dosyasında bulunan verileri load fonksiyonunu kullanarak çalışma alanına (workspace) değişken olarak aktaryoruz. (Veri dosyamız çalışma dizinimizde olmalıdır.)

(Örnek veri.txt dosyasını bu linkten indirebilirsiniz: https://matlabturkiye.com/dosyalar/veri.txt)

load veri.txt

Komut penceresindeki çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.

>> load veri.txt
>>

Aktardığımız veriler içinde bulundukları metin dosyasının ismi ile aktararak veriyi de bir matris olarak depolayacaktır. Bu yüzden verilerinizin bulunduğu metin dosyası isminin Türkçe karakter, özel karakter (noktalama işaretleri gibi), boşluk içermediğinden ve de bir sayı ile başlamadığından emin olun.

Ayrıca Türkçe’de ondalık ayırmak için genel olarak virgül (,) kullanılmaktadır. Ancak İngilizce ve MATLAB’de virgül yerine nokta (.) kullanılmaktadır. Bu yüzden metin dosyanızda bulunan ondalıklı değerlerin de nokta ile yazılmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde hata alabilirsiniz.

Veriyi Grafiğini Bastırmak

Bu işlemden sonra metin dosyamızda bulunan veri, “veri” ismiyle çalışma alanına değişken olarak belirecek. Daha sonra değişkenimizdeki sütunlardaki bilgilerin grafiğini plot fonksiyonu ile bastırıyoruz.

plot(veri(:,1), veri(:,2))

>> plot(veri(:,1), veri(:,2))
>>

Burada veri.txt dosyasındaki verinin birinci sütununu x ekseni verisi ve ikinci sütununu da y ekseni verisi olarak seçtik.

Sonrasında grafiğimizin başlık bilgisini title ve eksen isimlerini de xlabel ve ylabel fonksiyonları ile ekliyoruz:

(Başlık ve eksen bilgilerini girerken görüntülemede problem yaşayabileceğimiz için Türkçe karakter kullanmaktan kaçınıyoruz.)

title('Grafik Basligi')
xlabel('1. sutun verisi')
ylabel('2. sutun verisi')

>> title(‘Grafik Basligi’)
xlabel(‘1. sutun verisi’)
ylabel(‘2. sutun verisi’)
>>

Grafik Ekran Çıktısı

Tüm bu işlemler sonucunda verimizin grafik çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır:

MATLABTurkiye-Metin-Dosyasindan-Grafik-Cizme
Metin dosyadaki verinin grafiğini çizdirmek – Grafik Çıktısı

 

Kodun tamamı:

load veri.txt;
plot(veri(:,1), veri(:,2))
title('Grafik Basligi')
xlabel('1. sutun verisi')
ylabel('2. sutun verisi')

Bu yazımızda metin dosyasında sakladığımız verinin MATLAB ortamına nasıl aktarıldığını ve bu verinin grafiğinin nasıl çizilebileceğini gördük. Bu konuda sormak istediğiniz noktaları aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak iletebilirsiniz.

Genel MATLAB sorularınız için Soru-Sor sayfası üzerinden MATLAB Gönüllülerine iletebilir, sorulan sorulara cevaplar yazabilirsiniz:

https://matlabturkiye.com/soru-sor

Yazar: Osman Sayginer

Çalışma alanları: Bilgisayar destekli tasarım, sonlu elemanlar analizi, geometri ve topoloji optimizasyonu, ısı transferi, akışkanlar mekaniği. http://sayginer.com

Bir cevap yazın

*