Bu yazımızda değişken türlerini ve MATLAB ile nasıl değişken oluşturulacağını örnekleri ile  göreceğiz.

Değişken tipleri nelerdir?

MATLAB ile 3 farklı tip değişken oluşturulabilir. Bunlar sayılar, karakter dizileri (hemen hemen klavyedeki tüm karakterler) ve birden fazla sayıyı bir arada tutan vektörlerdir.

Değişken nasıl yazılır? – Sayı değişkeni oluşturmak

Bir değişkene sayı değeri verebilmek için, önce değişkenimizin ismini (“degiskenimiz”) yazmamız gerekir daha sonra eşitlik işaretini (=) kullanmamız gerekir en son olarak da bu değişkene vermek istediğimiz sayı değerini (“5”) yazmamız gerekir

Örnek:

degiskenimiz= 5

MATLAB ile değişken oluşturmak için komut satırında (command window) veya m.file dosyasındaki çalışma alanında (workspace) değişken oluşturulur. Değişken adı ve değeri belirtilir.

Örnek:

x = 0; %Değeri 0 olan ve adı x olan bir değişken
y = 1; %Değeri 1 olan ve adı y olan bir değişken
u = 'selam'; %Değeri selam olan ve adı u olan bir değişken

x veya y değişkenlerinden de görüldüğü gibi değişken adı belirtilir ve eşittir işareti(=) ile değişkenin değeri belirlenir.

Karakter değişkeni oluşturmak

Bir değişkeni karakter dizisine eşitlemek için, yine önce değişken ismi (“tuna”) sonra eşitlik işareti (=) en son olarak da vermek istediğimiz karakter dizisini tırnak işareti içerisinde türkçe karakter kullanmadan(“'tuna balığı çok lezzetlidir'”) yazmamız gerekir.

Örnek:

tuna = 'tuna balıgi cok lezzetlidir'

Vektör Değişkeni oluşturmak

Bir değişkeni vektör olarak oluşturmak için, önce değişken ismi (“sayılar”) sonra eşitlik işareti (=) en son olarak da vektör oluşturmak için köşeli parantez kullanıp vektörün içinde tutmak istediğimiz sayıları virgülle ayırmamız (“[1,2,3]”) gerekir.

Örnek:

sayilar = [1,2,3]

Ancak bu işlemi sadece parantez (“(2)”) kullanarak da yapabiliriz.

Örnek:

sayilar = (2)

Satır sonuna noktalı virgül koymak

Değişken tanımladıktan sonra noktalı virgül (;) kullanırsak değişken bilgisayar hafızasına kayıt edilir ve kullanıcı tarafından programda çağrılmaz ise değişken görülmez, yani komut ekranına bastırılmaz. Eğer değişken adı yazılır ve programda çağrılır ise o zaman ekranda görülür. Noktalı virgül kullanmadan değişken yazılır ve devam edilir ise programda tekrar değişken adı yazılmasına gerek kalmadan değişken değeri komut ekranında gösterilir.

Yazarlar

Yazar: MATLAB Türkiye - Akademi

MATLAB Türkiye - Akademi, MATLAB temellerini öğrenmek isteyenler ve belirli bir temele sahip olup bunu bir projeye çevirmek isteyenler için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Detaylı bilgi için: https://matlabturkiye.com/akademi

Bir cevap yazın

*