Soru sorcramer yöntemiyle nxm mxn boyutlarında iki matriksin çarpımını iç içe for döngüleriyle çözen matlab programı
kaantrk145 tarafından 6 yıl önce soruldu

altda yazdığım program başlığa uygunmudur ???
clear all
close all
clc
%1.Matrics
n=input('Matrisin satır sayısını giriniz: ')
m=input('Matrisin sütun sayısını giriniz: ')
for i=1:m
for j=1:n
fprintf('1. matris %d. satır %d. sütun \n', i,j)
d(i,j)=input('Matris elemanını giriniz: ')
end
end
d=reshape(d,m,n)
%2.matris
n1=m ;
m1=n ;
for i1=1:m1
for j1=1:n1
fprintf('2.matris %d. satır %d. sütun ', i1,j1)
e(i1,j1)=input('Matris elemanını giriniz: ')
end
end
e=reshape(e,m1,n1)
%column vector
n2=n;
m2=1 ;
for i2=1:n2
for j2=1:m2
fprintf('Sütun vektörü%d. satır %d. sütun ', i2,j2)
b(i2,j2)=input('eleman giriniz: ')
end
end
b=reshape(b,m2,n2)
%cramer side
A= e*d
if size(A,1)~=size(A,2)
error('A Matrisinin katsayısı kare olmalı!')
end
for k=1:size(A,1)
Ai=A;
Ai(:,k)=b; %replace the kth column of A with b
x(k,1)=duet(Ai)/det(A); %Cramer's rule to find x
end
x %x vector is the solution

1 Cevap
hakkans Yönetici tarafından 6 yıl önce cevaplandı

Kodunuz doğru gibi görünüyor.