Soru sorDöngü Sorusu
SariLaleler tarafından 4 yıl önce soruldu

Merhaba, 
Şöyle bir sorum var.
Compute and display grid node potentials. Compute grid potentials and display as shown like this. As before, the cavity walls are at 0.0 V potential and the post potentials are ?1=5 (V) and ?2=−5 (V). 
Aşağıdaki koda göre  duvarlar ve iç noktalar 5 volt. Cisimlerin tekini de 0 volt almışım. Ayrıca Loop içinde bütün noktaları hesaplıyorum. Cisimlerin ve duvarları hesaplamamam lazım. Bir de tek iterasyon yapmışsın. Bir iterasyon loop'u daha olusturmam gerekiyor.
 
Öncelikle vgrid i oluşturma adımını yapmadım. O adımı yaparsam duvarları da 0 volt yapmış olacağım söylendi fakat yapamadım.
 

% I have two pairs.
pair1 = [5,5 ; 5,6 ; 9,6 ; 9,8 ; 11,8 ; 11,5]; % It is my x1n's and x2m's values.
pair2 = [15,15 ; 9,15 ; 9,12 ; 11,12 ; 11,14 ; 15,14]; % It is my y1n's and y2m's values.
% Patch face color
blue= [0.3010 0.7450 0.9330]; % I changed the color. It is blue.
patch('XData',pair1(:,1),'YData',pair1(:,2),'FaceColor',blue);
patch('XData',pair2(:,1),'YData',pair2(:,2),'FaceColor',blue);
text([mean(pair1(:,1))-0.5;mean(pair2(:,1))-0.5], …
[mean(pair1(:,2));mean(pair2(:,2))],['V_1';'V_2'], …
'Interpreter','Latex','FontSize',18);

V1= 5; % It is a fixed that is in the instruction
V2=(-5); %It is a fixed that is in the instruction
vgrid(6:9, 6:12) = V1; %It is my first shape
vgrid(7:9, 6:10) = 0;
vgrid(13:16, 10:16) = V2; %Second shape
vgrid(13:15, 12:16) = 0;
[ylength,xlength]=size(vgrid);
for jj=2:ylength-1
for ii=2:xlength-1
vgrid(jj,ii)=((vgrid(jj,ii-1)+vgrid(jj,ii+1)+vgrid(jj-1,ii)+vgrid(jj+1,ii)))/4;
end
end
%This code used to color map the grid node potentials
[xg,yg] = meshgrid(0:20);
pcolor(xg,yg,vgrid), shading flat, colorbar
set(gca,'XTick',0:2:20,'YTick',0:2:20,'FontSize',14, …
'PlotBoxAspectRatio',[1,1,1]);
xlabel('x (m)','Interpreter','Latex','FontSize',18)
ylabel('y (m)','Interpreter','Latex','FontSize',18)

Buda kodlarım. Nasıl yapabilirim acaba lütfen yardımcı olur musunuz ?
 
Saygılarımla