Soru sorEIDORS ile aşağıdaki kodu nasıl çalıştırabilirim?
eebiohtc tarafından 4 yıl önce soruldu

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59263-electrical-impedance-tomography-image-reconstruction-using-matlab-based-freeware-eidors?focused=6897932&tab=function
Bu linkteki kodu eidors ile çalıştırmaya çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. Nasıl düzeltebilirim?
Error using bsxfun
Non-singleton dimensions of the two input arrays must match each other.
Error in mk_tri_c2f>do_mk_tri_c2f (line 217)
c2f = bsxfun(@rdivide,c2f,vol);
Error in eidors_cache>cache_shorthand (line 491)
eval(sprintf('%s = %s', output, 'feval(fhandle,args{:});'));
Error in eidors_cache (line 145)
eval(sprintf('%s = %s', output, 'cache_shorthand(command, varargin{:});'));
Error in mk_tri_c2f (line 68)
c2f(fmdl_idx,rmdl_idx) = eidors_cache(@do_mk_tri_c2f,{fmdl,rmdl,opt},copt);
Error in mk_analytic_c2f>mapping_calc (line 66)
mapping = mk_tri_c2f(f_mdl,c_mdl, opt);
Error in eidors_cache>cache_shorthand (line 491)
eval(sprintf('%s = %s', output, 'feval(fhandle,args{:});'));
Error in eidors_cache (line 145)
eval(sprintf('%s = %s', output, 'cache_shorthand(command, varargin{:});'));
Error in mk_analytic_c2f (line 50)
[mapping, outside] = eidors_cache(@mapping_calc,{f_mdl,c_mdl,opt},copt);
Error in eidors_default>call_default (line 116)
eval(cmd)
Error in eidors_default (line 60)
eval(cmd)
Error in mk_coarse_fine_mapping (line 30)
[mapping, outside] = eidors_default(varargin{:});
Error in recons_eidors_0401 (line 26)
[mapping, outside] = mk_coarse_fine_mapping( f_mdl, c_mdl ); % mapping

2 Cevap
sayginer Yönetici tarafından 4 yıl önce cevaplandı

Merhaba,
Belittiğiniz Toolbox'ı indirdim ve çalıştırmayı denedim ancak anladığım kadarı ile EIDORS diye bir yazılım gerektiriyor.
Sizin aldığınız hataya baktığımda ise bsxfun fonksiyonunda sorun olduğunu anlıyorum. Bu hatanın sebebi de matris uyuşmazlığı gibi görünüyor. Tavsiyem aşama aşama deneyerek sorunu anlamaya çalışmanız.
bsxfun fonksiyonuna hangi girdileri veriyorsunuz ve ne çıktılar geliyor? Bu değişkenlerin boyutlarını tek tek kontrol etmeniz faydalı olabilir.
Bazen insanın kendi yazmadığı kodu çalıştırması düşünülenden çok daha zor olabiliyor. Kolaylıklar diliyorum.

eebiohtc tarafından 4 yıl önce cevaplandı

Teşekkür ederim yardımlarınız için.