Soru sorfor loop kullanarak 51 cell aray içerisinde bulunan tüm sütunların ortalamasını hesaplama
yetkin tarafından 6 yıl önce soruldu
veri = readtable ('gh.csv');
vericell = table2cell(veri);
ghcolumn = cell2mat(vericell(:,3));
veri.Class = discretize(veri{:, 3}, min(veri{:, 3}):20:max(veri{:, 3})+20);
vericell = table2cell(veri);
class = cell2mat(vericell(:,end));
 
for ii=1:51
 deneme{ii,:}=vericell(class==ii,:);
 for j = 4:15
 deneme{ii}{:,j}; 
 end
end

her cell array eşit sayıda 15 sütundan oluşmakta for döngüsü ile her bir cell array de istediğim sütunuun ortalamasını almak istiyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

1 Cevap
sayginer Yönetici tarafından 6 yıl önce cevaplandı

Merhaba,
2'ye 2'lik ve her bir elementi 51 sütündan oluşan bir cell array için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

C = {randi([-5,5],1,51) randi([-5,5],1,51);randi([-5,5],1,51) randi([-5,5],1,51)}

for i= 1:2; %Satir
    for j= 1:2; %Sutun
        Ortalama = mean(cell2mat(C(i,j))) %Hucreleri matrise cevirip ortalamasini aliyoruz 
    end
end