Soru sorGerçek zamanlı plaka tanıma
klcesraa tarafından 5 yıl önce soruldu

İyi günler
Arkadaşlar plaka tanıma sistemi üzerinde çalışıyorum. İnternetten bazı kodlar buldum ama sadece bilgisayardaki resimler üzerinden çalışıyor.Ben gerçek zamanlı çalıştırmal istiyorum.O kodları bilgisayar webcaminden aldığım görüntüyle çalıştırdım ama bazı algoritmalar kenar bulma ve karakter ayrıştırma kodları çalışmıyor.Yazdığım kodlar aşağıdaki gibidir.Yardımcı olursanız sevinirim

close all;
clear all;

cam=webcam('Lenovo EasyCamera')
picture=snapshot(cam);
imshow(picture)
image(picture)
picture=snapshot(cam);
imshow(picture)

[~,cc]=size(picture);
picture=imresize(picture,[300 500]);

if size(picture,3)==3
picture=rgb2gray(picture);
end
% se=strel('rectangle',[5,5]);
% a=imerode(picture,se);
% figure,imshow(a);
% b=imdilate(a,se);
threshold = graythresh(picture);
picture =~im2bw(picture,threshold);
picture = bwareaopen(picture,30);
imshow(picture)
if cc>2000
picture1=bwareaopen(picture,3500);
else
picture1=bwareaopen(picture,3000);
end
figure,imshow(picture1)
picture2=picture-picture1;
figure,imshow(picture2)
picture2=bwareaopen(picture2,200);
figure,imshow(picture2)

[L,Ne]=bwlabel(picture2);
propied=regionprops(L,'BoundingBox');
hold on
pause(1)
for n=1:size(propied,1)
rectangle('Position',propied(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',2)
end
hold off

figure
final_output=[];
t=[];
for n=1:Ne
[r,c] = find(L==n);
n1=picture(min(r):max(r),min(c):max(c));
n1=imresize(n1,[42,24]);
imshow(n1)
pause(0.2)
x=[ ];

totalLetters=size(imgfile,2);

for k=1:totalLetters

y=corr2(imgfile{1,k},n1);
x=[x y];

end
t=[t max(x)];
if max(x)>.45
z=find(x==max(x));
out=cell2mat(imgfile(2,z));

final_output=[final_output out];
end
end

file = fopen('number_Plate.txt', 'wt');
fprintf(file,'%s\n',final_output);
fclose(file);
winopen('number_Plate.txt')

1 Cevap
sayginer Yönetici tarafından 5 yıl önce cevaplandı

Merhaba,
Sahip olduğunuz WebCam bizde olmadığı için kodunuzu ayıklamamız çok zor. Sorunuza çözüm üretebilmek için aldığınız hatayı bizimle paylaşır mısınız? Kodunuzun çalışmaması birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle başka birisinin yazdığı kodu ayıklamaya çalışmak çoğu zaman çok yorucu olabilir.