Soru sorif komutunu çalıştıramadım
mehmetozdogan tarafından 5 yıl önce soruldu

merhaba,
Aşağıdaki kodda angle1 değişkeninde 0 dan 90a kadar değerler var ancak kodda if komutu çalışmıyor. if koşuluna 3 de versem 33 de versem hesaplamaların sonucu aynı çıkıyor.
Bu konuda yardımcı olabilecek var mı? hatam nerede?

angle1=abs(atand((newVar(:,3)-newVar5(:,3))./(newVar(:,1)-newVar5(:,1))))
[~,idx5] = pdist2(newVar2,newVar,'euclidean','smallest',1); % indices of nearest * for EACH X
newVar6=newVar2(idx5, :);
angle2=abs(atand((newVar6(:,3)-newVar5(:,3))./(newVar6(:,1)-newVar5(:,1))))
d2=pdist2(newVar5,newVar6);
dy=d2(:)
if angle1>=3
dxs=(sind(angle1).*dx);
dys=(sind(angle2).*dy);
def=dxs-dys
else
dxs=(cosd(angle1).*dx);
dys=(cosd(angle2).*dy);
def=dxs-dys
end