Soru sorkodlar arsındaki fark
Aykut tarafından 3 yıl önce soruldu

Merhaba, aşağıda yazdığım kod ile çalışan durum bir sonra eklediğim, yine aynı şekilde çalışmasını beklediğim kod  istediğim gibi çalışmamakta. ikinci kodda Tic hep 15 alarak işlem yapmakta; üçüncü kodda Tic hep 20 alarak işlem yapmakta; birinci kodda ise istenilen durumlar gibi 0(dahil) ve 7 arasında 15'den çıkartılacak; 7(dahil) ve 17(dahil) arasında 20'den çıkartılacak; 17 ve 23 (dahil) arasında 15'den çıkartılacak;
Bunlar 1 gün içinde 24 saat (0 dan başlayıp 23 e kadar)
tez hocam 3. kod gibi olsun istiyor fakat sorunu anlayamadım.

BİRİNCİ KOD

r=1;
for k=1:length(isitilacak_saatler)

if isitilacak_saatler(k,3)<7 && isitilacak_saatler(k,3)>= 0

hhd_saat(r,:)=[isitilacak_saatler(k,1),isitilacak_saatler(k,2),isitilacak_saatler(k,3),(15-isitilacak_saatler(k,4))];
end
if isitilacak_saatler(k,3)>= 7 && isitilacak_saatler(k,3)<=17
hhd_saat(r,:)=[isitilacak_saatler(k,1),isitilacak_saatler(k,2),isitilacak_saatler(k,3),(20-isitilacak_saatler(k,4))];
end
if isitilacak_saatler(k,3)> 17 && isitilacak_saatler(k,3)<=24
hhd_saat(r,:)=[isitilacak_saatler(k,1),isitilacak_saatler(k,2),isitilacak_saatler(k,3),(15-isitilacak_saatler(k,4))];
end
r=r+1;

end

İKİNCİ KOD

r=1;
for i=1:length(tablo_tum_sic_ortalama)
hhd_i=find(hdd_gun(:,1)==tablo_tum_sic_ortalama(i,1) & hdd_gun(:,2)==tablo_tum_sic_ortalama(i,2));
hhd_saat0=0;

if hdd_gun(hhd_i,3)>=0 && hdd_gun(hhd_i,3)<7
Tic=15;
end

if hdd_gun(hhd_i,3)>=7 && hdd_gun(hhd_i,3)<=17
Tic=20;
end
if hdd_gun(hhd_i,3)>17 && hdd_gun(hhd_i,3)<=23
Tic=15;
end
hhd_saat(r,:)=[tablo_tum_sic_ortalama(i,1),tablo_tum_sic_ortalama(i,2),tablo_tum_sic_ortalama(i,3),hhd_saat0];
r=r+1;
end

ÜÇÜNCÜ KOD

r=1;
for i=1:length(tablo_tum_sic_ortalama)
hhd_i=find(hdd_gun(:,1)==tablo_tum_sic_ortalama(i,1) & hdd_gun(:,2)==tablo_tum_sic_ortalama(i,2));
hhd_saat0=0;

if hdd_gun(hhd_i,3)>=7 && hdd_gun(hhd_i,3)<=17

Tic=15;
else
Tic=20

end
if Tic>tablo_tum_sic_ortalama(i,4)
hhd_saat0=Tic-tablo_tum_sic_ortalama(i,4);
end
hhd_saat(r,:)=[tablo_tum_sic_ortalama(i,1),tablo_tum_sic_ortalama(i,2),tablo_tum_sic_ortalama(i,3),hhd_saat0];
r=r+1;
end