Soru sorParçalı sabit argümanlı Diff. Denk. Çözüm Grafiğindeki kodumda hata var mı?
zekeriyaozkan@gmail.com tarafından 3 yıl önce soruldu

clc; clear; clear all;a=1.5; d0=1; v0=1;nu=sqrt(2.5);sumxx=[];k=250;for p=1:kT=linspace(0.25.*(p-1),0.25.*p,100);sumx=d0.*cos(nu.*T)+(v0./nu).*sin(nu.*T)+((a.*d0)./nu.^2).*(1-cos(nu.*T));for n=0:p-2K=OMEGAm(a,n,nu,v0,d0).*(1-cos(nu.*(T-(0.25.*(n+1)))));sumx=sumx+(a./nu.^2).*K;end% sumx=sumx.*x0;sumxx=[sumxx,sumx];clear sumxendtt=linspace(0,k,k*100);plot(tt,sumxx)xlabel(\'t\')ylabel(\'x(t)\')title(\'mx^{\\prime\\prime}(t)+kx(t)=Ax(\\beta(t))\')grid onhold on function w=OMEGAm(a,n,nu,v0,d0)M=[(1-a./(nu.^2)).*cos(nu.*0.25)+a./(nu.^2) sin(nu.*0.25)./nu;-nu.*(1-a./(nu.^2)).*sin(nu.*0.25) cos(nu.*0.25)];w=([(1-a./(nu.^2)).*cos(nu.*0.25)+a./(nu.^2) sin(nu.*0.25)./nu]-[1 0])*(M.^n)*[d0;v0];end

1 Cevap
zekeriyaozkan@gmail.com tarafından 3 yıl önce cevaplandı