Soru sorVerilen yazının telefon tuşundaki karşılığı
Nkurt tarafından 6 yıl önce soruldu

giriş olarak verilen ve telefon tuşları üzerinde bulunan karakterleri sayı olarak döndüren fonksiyon yazınız
örnek 'ALİVE'
FONK ÇIKIŞI 25483
ABC 2
DEF 3
GHI 4
JKL 5
MNO 6
PQRS 7
TUV 8
WXYZ 9

1 Cevap
sayginer Yönetici tarafından 6 yıl önce cevaplandı

Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:
 

%% MATLABTurkiye.com
clear all; clc
kelime = 'ABCD';

for i =1:length(kelime);
kelime(i)
if strcmp(kelime(i),'A') | strcmp(kelime(i),'B') | strcmp(kelime(i),'C')
fprintf('1')
else
fprintf('Diger tus')
end
end