Kalp Fonksiyonu

Bugün 14 Şubat. MATLAB ile sevgililer gününe özel kap figürü çizebilmek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Sevgililer gününüz kutlu olsun! 🙂 Kalp Fonksiyonu: t = linspace(-pi,pi, 350); X = t .* sin( pi * sin(t)./t); Y = -abs(t) .* cos( pi * sin(t)./t); plot(X,Y); fill(X, Y, ‘r’); set(gcf, ‘Position’, get(0,’Screensize’)); title(‘Sevgililer Gününüz Kutlu olsun!’, ‘FontSize’, 28); […]

Metin dosyadaki verinin grafiğini çizdirmek

Bu yazıda, bir metin dosyasındaki (.txt uzantılı ) bulunan verileri MATLAB’e aktararak daha sonra da bu verilerin grafiğini çizeceğiz. Metin Dosyasındaki veriyi MATLAB’e aktarmak Öncelikle metin dosyasında bulunan verileri load fonksiyonunu kullanarak çalışma alanına (workspace) değişken olarak aktaryoruz. (Veri dosyamız çalışma dizinimizde olmalıdır.) (Örnek veri.txt dosyasını bu linkten indirebilirsiniz: https://matlabturkiye.com/dosyalar/veri.txt) load veri.txt Komut penceresindeki çıktımız […]